istanbulda gezilecek yerler - istanbulda gezilmesi gereken yerler | Tarihi ve Eğlenceli

İstanbul gezilecek yerler arasında en zengin olanıdır. Tüm İstanbul'u buraya sığdırmak mümkün değil

1. İstanbulda gezilecek yerler: Ayasofya Camii

İstanbulda gezilecek yerler: Ayasofya Camii
İstanbulda gezilecek yerler: Ayasofya Camii

İstanbul'un kuşkusuz en çok ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri Ayasofya camii. Geçtiğimiz günlerde ibadete açılan camiimiz artık namazımızın en büyük ibadethanesi olacaktır. Geçmiş tarihine baktığımızda;

Ayasofya veya resmî adıyla Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, eskiden Azize Sofya Kilisesi, İstanbul'da yer alan bir cami, eski bazilika, katedral ve müze. Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile müzeye dönüştürülmüş, kazı ve tadilat çalışmaları başlatılmış ve 1935-2020 yılları arasında müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsünün iptal edilmesiyle tekrar cami statüsü kazanmıştır. Ayasofya, mimari bakımdan merkezî planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Ayasofya adındaki "Aya" sözcüğü "kutsal, azize" anlamına gelir. "Sofya" sözcüğü ise Eski Yunancada "bilgelik" anlamındaki sophos sözcüğünden gelir. 
Wikipedia

2. İstanbulda gezilecek yerler: Sultan Ahmet Camii

İstanbulda gezilecek yerler: Sultan Ahmet Camii
İstanbulda gezilecek yerler: Sultan Ahmet Camii

İstanbulda gezilecek yerler arasında, Sultan Ahmet Camii veya Sultânahmed Camiî, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır.

Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezendiği için ve yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleri ile süslendiği için Avrupalılarca "Mavi Camii" olarak adlandırılır. Ayasofya'nın 1935 yılında camiden müzeye dönüştürülmesiyle, İstanbul'un ana camii konumuna ulaşmıştır. Aslında Sultanahmet Camii külliyesiyle birlikte, İstanbul’daki en büyük eserlerden biridir. Bu külliye bir cami, medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşmaktadır. Bu yapıların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Yapının mimari ve sanatsal açıdan dikkate şayan en önemli yanı, 20.000'i aşkın İznik çinisiyle bezenmesidir. Bu çinilerin süslemelerinde sarı ve mavi tonlardaki geleneksel bitki motifleri kullanılmış, yapıyı sadece bir ibadethane olmaktan öteye taşımıştır. Caminin ibadethane bölümü 64 x 72 metre boyutlarındadır.

3. İstanbulda gezilecek yerler: Topkapı Sarayı Müzesi

İstanbulda gezilecek yerler: Topkapı Sarayı Müzesi
İstanbulda gezilecek yerler: Topkapı Sarayı Müzesi

Topkapı Sarayı, İstanbul Sarayburnu'nda, Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık tarihinin 400 yılı boyunca, devletin idare merkezi olarak kullanılan ve Osmanlı padişahlarının yaşadığı saraydır. Bir zamanlar içinde 4.000'e yakın insan yaşamıştır. Topkapı Sarayı Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılmış, Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene boyunca devletin idare merkezi ve Osmanlı padişahlarının resmi ikâmetgâhı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m²'lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü alanı 80.000 m²'dir. Topkapı Sarayı, saray halkının Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir. Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayı içerisinde padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Kutsal Emanetler'in bulunduğu Hırka-i Saadet Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir önem verilmiştir.

4. İstanbulda gezilecek yerler: Kapalı Çarşı

İstanbulda gezilecek yerler: Kapalı Çarşı
İstanbulda gezilecek yerler: Kapalı Çarşı

Kapalıçarşı, İstanbul kentinin merkezinde Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerininin ortasında yer alan dünyanın en büyük çarşısı ve en eski kapalı çarşılarından biri. Kapalıçarşı'da yaklaşık 4.000 dükkân bulunmaktadır ve bu dükkânlarda toplam çalışan sayısı yaklaşık 25.000'dir. Gün içerisindeki en yoğun zamanlarında içinde yarım milyona yakın insan barındırdığı söylenir. Yılda 91 milyon turisti ağırlayan çarşı, dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanıdır. Wikipedia

5. İstanbulda gezilecek yerler: Bosphorus

İstanbulda gezilecek yerler: Bosphorus
İstanbulda gezilecek yerler: Bosphorus

İstanbul Boğazı, Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan su geçidi. Genel olarak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır ve İstanbul şehrini Avrupa Yakası ve Asya Yakası olmak üzere ikiye böler. Boğazın her iki yakasına yayılmış yerleşim bölgesine Boğaziçi adı verilir. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Türk Boğazları olarak adlandırılır ve Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayıran doğal sınırlardan biri olarak kabul edilir. 1 Mayıs 1982 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Liman Tüzüğü uyarınca, İstanbul Boğazı'nın kuzey sınırı Anadolu Feneri'ni Rumeli Feneri'ne birleştiren hat; güney sınırı ise Ahırkapı Feneri'ni Kadıköy İnciburnu Feneri'ne birleştiren hat olarak belirlenmiştir. Boğazın kıyıları tarih boyunca değişik uygarlıklara yurt olmuş, MÖ 685 yılında Megara'dan gelen Yunanların günümüzde tarihî yarımada olarak adlandırılan bölgede bir şehir devleti kurmasıyla gelişerek büyümüştür. Wikipedia

6. İstanbulda gezilecek yerler: Yerebatan Sarnıcı

İstanbulda gezilecek yerler: Yerebatan Sarnıcı
İstanbulda gezilecek yerler: Yerebatan Sarnıcı

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcı. Ayasofya binasının güneybatısındaki küçük bir binadan girilir. Sütun ormanı görünümündeki mekanın tavanı tuğla örülü, çapraz tonozludur. Sarnıç, Bizans imparatoru I. Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan ötürü yapı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Ayrıca sarnıç Dan Brown'un Cehennem adlı romanına da konu olmuştur. Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, müze olmanın yanında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Wikipedia

7. İstanbulda gezilecek yerler: Galata Kulesi

İstanbulda gezilecek yerler: Galata Kulesi
İstanbulda gezilecek yerler: Galata Kulesi

Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde bulunan bir kule. 528 yılında inşa edilen yapı, şehrin önemli sembolleri arasındadır. İstanbul Boğazı ve Haliç, kuleden panoramik olarak izlenebilmektedir. UNESCO, 2013'te kuleyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil etti. Wikipedia

8. İstanbulda gezilecek yerler: Dolmabahçe Sarayı

İstanbulda gezilecek yerler: Dolmabahçe Sarayı
İstanbulda gezilecek yerler: Dolmabahçe Sarayı

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta, Kabataş'tan Beşiktaş'a uzanan Dolmabahçe Caddesi'yle İstanbul Boğazı arasında, 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. Marmara Denizi'nden Boğaziçi'ne deniz yoluyla girişte sol kıyıda, Üsküdar ve Kuzguncuk'ın karşısında yer alır. İnşaatı 1843 yılında başlayıp 1856 yılında bitmiştir. Wikipedia

9. İstanbulda gezilecek yerler: Sultanahmet Meydanı

İstanbulda gezilecek yerler: Sultanahmet Meydanı
İstanbulda gezilecek yerler: Sultanahmet Meydanı

Sultanahmet Meydanı İstanbul'un en önemli meydanlarından biridir. Bizans devrinde Hipodrom, Osmanlı döneminde At Meydanı olarak bilinen Roma sirki de meydanın içerisindedir. Wikipedia

10. İstanbulda gezilecek yerler: Süleymaniye Camii

İstanbulda gezilecek yerler: Süleymaniye Camii
İstanbulda gezilecek yerler: Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Wikipedia

11. İstanbulda gezilecek yerler: Mısır Çarşısı

İstanbulda gezilecek yerler: Mısır Çarşısı
İstanbulda gezilecek yerler: Mısır Çarşısı

Mısır Çarşısı, Eminönü'nde Yeni Camii'nin arkasında ve Çiçek Pazarı'nın yanındadır. İstanbul'un en eski kapalı çarşılarından biridir. Aktarlarıyla meşhur bu çarşıda hâlen tabii ilaçlar, baharat, çiçek tohumları, nadir bitki kök ve kabukları gibi eski geleneğine uygun ürünlerin yanı sıra; kuruyemiş, şarküteri ürünleri, değişik gıda maddeleri satılmaktadır. Mısır Çarşısı pazar günleri de açıktır. Wikipedia

12. İstanbulda gezilecek yerler: İstiklal Caddesi

İstanbulda gezilecek yerler: İstiklal Caddesi
İstanbulda gezilecek yerler: İstiklal Caddesi

İstiklâl Caddesi, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Tünel ile Taksim Meydanı arasında uzanan ve 19. yüzyılın sonlarından beri Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olma vasfını koruyan cadde. 1.400 metre uzunluğundaki caddenin orta noktası Galatasaray Lisesi'nin yanından geçen Yeniçarşı Caddesi'nin caddeyi kestiği ve 50. Yıl Anıtı'nın bulunduğu yer kabul edilir. Paralelinde uzanan Tarlabaşı Bulvarıyla beraber Beyoğlu ilçesinin ana eksenini oluşturur. Ortalama olarak 74 metre yükseklikte yer alan İstiklal Caddesi idari olarak 9 ayrı mahalleyi kapsar. Wikipedia

13. İstanbulda gezilecek yerler: Haliç

İstanbulda gezilecek yerler: Haliç
İstanbulda gezilecek yerler: Haliç

Haliç, İstanbul'un Avrupa yakasını kaplayan Çatalca Yarımadası'nın güneydoğu ucunda, Boğaziçi girişinde, İstanbul ve Beyoğlu platolarını birbirinden ayıran deniz girintisi. Denizin kendisine ulaşan akarsu yatağının bir bölümünü istila etmesiyle meydana gelen yapının jeomorfolojik adı olan Arapça haliç sözcüğü, İstanbul halicinin kent açısından taşıdığı önemden dolayı Osmanlılar döneminden bu yana bir özel isim haline gelmiş, birçok semti kapsayan bir kent bölgesi adı olmuştur. Wikipedia

14. İstanbulda gezilecek yerler: Kız Kulesi

İstanbulda gezilecek yerler: Kız Kulesi
İstanbulda gezilecek yerler: Kız Kulesi

Kız Kulesi, hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan, İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında, Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerinde inşa edilmiş yapıdır. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar’da Bizans devrinden kalan tek eserdir. MÖ 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz’in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerinde kurulmuştur. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Leander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayetler bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder: Bugün görülen kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları II. Mehmed devri yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık geniş kaplanmıştır. Üstündeki madalyon halindeki bir mermer levhada, kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II. Mahmud'un, Hattat Rasim’in kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır. Kulenin Eminönü tarafı daha genişçe olup burada bir de sarnıç vardır. İlk olarak Yunan döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Wikipedia

15. İstanbulda gezilecek yerler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

İstanbulda gezilecek yerler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
İstanbulda gezilecek yerler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, eski adıyla Boğaziçi Köprüsü ya da boğaza inşa edilen ilk köprü olmasına atıfla Birinci Köprü; Karadeniz ile Marmara Denizini birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan üç asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi semtlerindedir. İstanbul Boğazı üzerine yapılan ilk köprü olmasına atfen halk arasında Birinci Köprü olarak da adlandırılan Boğaziçi Köprüsü, daha sonra yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle birlikte kentin iki yakası arasında kara ulaşımını sağlar. 20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından devlet töreniyle hizmete açıldı. Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 yılı itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır. 26 Temmuz 2016'da köprünün resmî adı, 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında köprüde hayatını kaybeden vatandaşların anısına 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Wikipedia

16. İstanbulda gezilecek yerler: Kariye Müzesi

İstanbulda gezilecek yerler: Kariye Müzesi
İstanbulda gezilecek yerler: Kariye Müzesi

Kariye Müzesi veya eskiden Azize Kurtarıcı Hora Kilisesi, İstanbul'da Karagümrük semtinde Edirnekapı bölümünde bulunan müzedir. Bizans döneminde kilise, fetihten sonra ise cami olarak kullanılmış tarihi bir yapıdır. 1945'te Cumhuriyet Halk Partisi hükûmeti tarafından müze yapılan Kariye, 2019 yılında Danıştay'ın adı geçen hükûmet kararını iptal etmesiyle yeniden cami haline geldi. Danıştay, bu kararında, "devlet, vakıfları muhafaza edebilir, onlara müdahale edemez," demektedir. Wikipedia

17. İstanbulda gezilecek yerler: Galata Köprüsü

İstanbulda gezilecek yerler: Galata Köprüsü
İstanbulda gezilecek yerler: Galata Köprüsü

Galata Köprüsü, İstanbul'da Haliç üzerine yapılmış, Karaköy'le Eminönü'nü birleştiren köprüdür. 1994 yılı Aralık ayında tamamlanarak hizmete girmiş olan ve günümüzde hizmet vermekte olan Galatasaray Köprüsü, 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen bir baskül köprüdür. Dünyada üzerinden tramvay geçen ender baskül köprülerden biridir. Haliç'i birleştiren ve "Galata Köprüsü" olarak bilinen ilk köprü, 1845 yılında inşa edilmişti. Bu köprü 1863, 1875 ve 1912 yıllarında yenilenmiş; 1912'de inşa edilen Birinci Ulusal Mimarlık Akımı tarzındaki köprü, şehrin simgelerinden birisi olmuştur. Şehrin sembolü olan Galata Köprüsü 1992'de yanmış ve adı "Tarihi Galata Köprüsü" olmuştur. Wikipedia

18. İstanbulda gezilecek yerler: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbulda gezilecek yerler: İstanbul Arkeoloji Müzeleri
İstanbulda gezilecek yerler: İstanbul Arkeoloji Müzeleri

İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyük müzeleri arasındadır. Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıdır. 19. yüzyılın sonlarında ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından İmparatorluk Müzesi olarak kurulmuştur ve 13 Haziran 1891'de ziyarete açılmıştır. Wikipedia

19. İstanbulda gezilecek yerler: LEGOLAND Discovery Centre Istanbul

İstanbulda gezilecek yerler: LEGOLAND Discovery Centre Istanbul
İstanbulda gezilecek yerler: LEGOLAND Discovery Centre Istanbul

İstanbulda gezilmesi gereken ve mutlaka görülmesi gereken yerler arasında Lego temalı eğlence parkı bulunuyor. mutlaka gezmelisiniz.

20. İstanbulda gezilecek yerler: Sedef Adası

İstanbulda gezilecek yerler: Sedef Adası
İstanbulda gezilecek yerler: Sedef Adası

Sedef Adası, İstanbul'da bulunan Adalar'ın yerleşime açık olan en küçük adası. İdari bakımdan Büyükada Maden Mahallesi muhtarlığına bağlıdır. 1.300 x 1.100 metre büyüklüğündedir. Üzerindeki bitki örtüsü uzaktan bakıldığında sedefe benzetildiği için Sedefadası adı verilmiştir. Eskiden tavşanı bol olduğu için Tavşanadası adı da kullanılmıştır. Eski adı Terebinthos'tur. Adanın arka tarafından yerleşik olmayan Tavşan Adası ve Büyükada görünebilir. Sedefadası da, diğer İstanbul adaları gibi Bizans döneminde sürgün yeri olarak kullanılmıştır. Adanın en önemli sürgünlerinden biri, miladi 857 yılında adaya gönderilen Patrik Ignatios'tur. Ignatios, 10 yıl adada çeşitli işkencelere maruz kalarak yaşadıktan sonra, 867 yılında yeniden patrik seçilmiştir. Ada, 1850'de Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın mülkiyetine geçmiş, paşa adaya zeytin ağaçları dikmiş ve sebze yetiştirmiştir. Paşa'nın ölümü üzerine ada bakımsız kalmış, 1. Dünya Savaşı sırasında da adanın tüm ağaçları kesilmiştir. İstanbul'un işgali sırasında müttefiklerin eline geçen Yavuz Zırhlısı uzun süre buraya demirlemiştir. Wikipedia

21. İstanbulda gezilecek yerler: Dolmabahçe Saat Kulesi

İstanbulda gezilecek yerler: Dolmabahçe Saat Kulesi
İstanbulda gezilecek yerler: Dolmabahçe Saat Kulesi

Dolmabahçe Saat Kulesi, Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı'nın Saltanat Kapısı arasında yer alan saat kulesi. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan saat kulesi 1.210.550 kuruşa mal olmuştur. Wikipedia

22. İstanbulda gezilecek yerler: Atatürk Müzesi

İstanbulda gezilecek yerler: Atatürk Müzesi
İstanbulda gezilecek yerler: Atatürk Müzesi

Atatürk Müzesi veya diğer adıyla İnkılâp Müzesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde, Halâskârgazi Caddesi üzerinde yer alan ve 1942'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce müzeye dönüştürülmüş Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu ev. Atatürk'ün kişisel eşyaları, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili çeşitli materyaller ve farklı ressamlara ait tablolar sergilenmektedir. Wikipedia

23. İstanbulda gezilecek yerler: Atatürk Arboretumu

İstanbulda gezilecek yerler: Atatürk Arboretumu
İstanbulda gezilecek yerler: Atatürk Arboretumu

Atatürk Arboretumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Kemerburgaz-Bahçeköy yolu üzerinde, ağaç ve odunsu bitkilerin sergilendiği geniş yeşillik alandır. Belgrad Ormanı'nın doğal bitki örtüsü içinde kurulmuş olan arboretum, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı bir işletme şefliğidir; mülkiyeti ve finansmanı Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir. 1949'da Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Hayrettin Kayacık'ın Orman Genel Müdürlüğü'ne önerisiyle Büyükdere-Bahçeköy-Kemerburgaz asfaltı kenarındaki 38 hektarlık bir alanda arboretum kurma çalışmaları başladı. Arboretumun projesini hazırlaması için Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi enspektörlerinden Camille Guine İstanbul'a davet edildi. 1959-1961 arasında süren ancak süren proje çalışmaları ödenek yokluğu nedeniyle yarım kaldı ancak alt yapı ve dikim çalışmaları 1982 yılına kadar devam etti. 1982'de Atatürk'ün 100. doğum yılı kutlamaları nedeniyle Atatürk Arboretumu adını aldı ve Orman Bakanlığı İşletme Şefliği statüsü kazandı. Wikipedia

24. İstanbulda gezilecek yerler: Yedikule Zindanları Müzesi

İstanbulda gezilecek yerler: Yedikule Zindanları Müzesi
İstanbulda gezilecek yerler: Yedikule Zindanları Müzesi

Yedikule Zindanları, İstanbul'un ve Türkiye'nin en eski açık hava müzelerinden birisidir. Wikipedia

25. İstanbulda gezilecek yerler: İstanbul Akvaryum

İstanbulda gezilecek yerler: İstanbul Akvaryum
İstanbulda gezilecek yerler: İstanbul Akvaryum

İstanbul Akvaryum, şehrin Avrupa Yakası'nda Bakırköy ilçesi Şenlikköy mahallesi sınırları içinde bulunan bir rekreasyon alanı. 2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi olarak duyurulan akvaryumun yapım ihalesi, yine aynı yıl içinde Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Gerek proje, gerekse yapım aşamasında tasarımında değişiklikler yapıldığı için, inşaatı 2011 yılı haziran ayına kadar uzadı. İstanbul Akvaryum 25 Haziran 2011 tarihinde açıldı ve üç gün ücretsiz, bir hafta da % 50 indirimli olarak ziyaret edildi. Wikipedia

26. Kuzgunlar Tekstil - Lider Kot Üreticisi ve Kot Fabrikası

Kuzgunlar Tekstil - Lider Kot Üreticisi ve Kot Fabrikası

Kuzgunlar Tekstil toplamda 15.000 m2 civarında fabrika alanına sahiptir Kuzgunlar Tekstil, kot üreticisi denim ve denim dışı dış giyim ürünleri üretmek üzere kurulmuştur.

Çin'de Denim Üreticileri, kadın kot üreticisi

KADIN KOT

ERKEK KOT

ÇOCUK KOT

Kuzgunlar ™  Tekstil Ltd Şti.

Yeni Mahallesi, Hekimsuyu Cd. No: 20, 34218 Gop - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212618 25 69
Tel: +90 212618 25 70

info@kuzgunlar.com.tr

HAKKIMIZDA

Kuzgunlar Tekstil, hem kadınlar hem de erkekler için denim ve denim dışı giyim üretiminde her zaman en iyi ve sürdürülebilir olmayı hedefleyen, İstanbul ve Kastamonu tesislerinde merkezi ve tesisi bulunan Türkiye merkezli bir kuruluştur.

Daha fazla oku

TEMASTA OLMAK

T +90 212618 25 69
Eposta: info@kuzgunlar.com.tr

Kuzgunlar Tekstil
Yeni Mah. Hekimsuyu Cad. 538. Sok. No: 20 34250 Gaziosmanpaşa - İstanbul / TÜRKİYE

 Google Haritalarda Açın